Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Umetna inteligenca v napovednem zdravstvenem varstvu / Linking food, nutrition and biomedical data for trustworthy AI in predictive healthcare

Spletna delavnica, 17. 11. 2021, 12:30 - 15:00 (CEST)


Dne 17. 11. 2021 smo izvedli še zadnjo spletno delavnico z naslovom "Linking food, nutrition and biomedical data for trustworthy AI in predictive healthcare", ki smo jih pripravili v okviru projekta TETRAMAX. Predstavitev področja in rezultate svojega uspešnega raziskovalnega dela je pradstavila skupina raiskovalcev iz Odseka za računalnišeke sisteme, na IJS: Gjorgjina Cenikj, Gordana Ispirova, Eva Valenčič, Matevž Ogrinc, Tome Eftimov in Barbara Koroušić Seljak.

Program delavnice. Program (slo).
Predstavljeno gradivo.
Posnetek strokovnega dela delavnice.

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.