Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Umetne nevronske mreže v praksi

Spletna delavnica, 3. 11. 2021, 12:30 - 15:30 (CEST)


V zadnjem času se je uporaba nevronskih mrež razširila iz okvira akademskih raziskav in našla svoje mesto tudi v industriji, oglaševalstvu, zdravstvu, bančništvu, varnosti... Na delavnici so se udeleženci seznanili z uporabo umetnih nevronskih mrež na praktičnih zgledih iz strojnega učenja. Skozi zglede so spoznali najuporabnejše arhitekture nevronskih mrež in njihove sestavne dele. Predavatelj, Rok Hribar, je modele implementiral z uporabo knjižnice Keras znotraj oblačne storitve Colaboratory, ki že vključuje vso potrebno programsko opremo in omogoča enostavno deljenje in izvajanje kode na Googlovi visoko zmogljivi infrastrukturi (GPU, TPU). Predstavil je glavne tipe podatkov, ki jih srečujemo v strojnem učenju, in na kakšen način jih uporabimo kot vhod ali izhod pri nevronskih mrežah. Predstavil je tudi smernice, ki nas vodijo pri zasnovi primernega modela in pogoste ovire, ki jih srečujemo v globokem učenju. Obravnavane primere je interaktivno dopolnjeval skupaj z udeleženci, ti pa so lahko med demonstracijo modele preizkušali tudi sami.

Program delavnice.
Predstavljeno gradivo.
Posnetek strokovnega dela delavnice.

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.