Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Prepoznavanje izboljšav kakovosti pri optimizaciji v industriji

Spletna delavnica, 25. 5. 2021, 12:00 - 14:30 (CEST)


V obdobju razložljive umetne inteligence postaja celovita primerjava učinkovitosti stohastičnih optimizacijskih algoritmov vse bolj pomembna naloga. Veliko algoritmov je že razvitih; glavna težava pa je v tem, da raziskave postajajo vse bolj inkrementalne in resnično nove ideje na tem področju so zdaj dokaj redke. Na delavnici sta predavatelja podala pregled trenutnih pristopov k analizi delovanja algoritmov s posebnim poudarkom na pasteh, ki so pogosto spregledane. Delavnica ni temeljila na enačbah, ampak predvsem na primerih, skozi katere bo pridobljeno poglobljeno razumevanje statistike za prepoznavanje izboljšav kakovosti pri optimizaciji v industriji.
V uvodnem predavanju “Prepoznavanje izboljšav kakovosti pri optimizaciji v industriji” je dr. Tome Eftimov, raziskovalec na Odseku za računalniške sisteme (E7), na IJS govoril o
• ozadju testiranja statističnih hipotez, različnih statističnih testov, potrebnih pogojev za njihovo uporabo in velikosti vzorca,
• tipičnih napakah in razumevanje, zakaj je potrebno statistično primerjavo rezultatov izvesti pravilno,
• zazumevanju razlik med statistično in praktično signifikantnostjo in
• najnovejših dognanjih pri izvedbi statističnih primerjav.
V drugem delu je dr. Peter Korošec, raziskovalec na E7, IJS, demonstriral DSCTool orodje, ki temelji na spletnih storitvah, ki avtomatizira in poenostavi celoten postopek statistične primerjave rezultatov optimizacije,


Program delavnice.

Gradivo predstavljeno na delavnici:

Predpriprava za izvedbo praktičnega dela.
Povezave do dokumentacije predstavljenega orodja DSCTool in povezav do cURL DSCTool servisov.
Posnetek strokovnega dela delavnice.

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.