Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Izdelava lokacijskih storitev v Androidu

Spletna delavnica, 5. 5. 2021, 12:30 - 16:30 (CEST)


Zahvaljujoč vgrajenim senzorjem, ki omogočajo zaznavanja različnih veličin iz okolja, predstavljajo sodobni pametni telefoni zelo zmogljivo platformo. Ob tem pa je izdelava učinkovitih in robustnih aplikacij za mobilne naprave, ki vključujejo zaznavanje z vgrajenimi senzorji, precej zahtevna, saj morajo aplikacije zagotoviti, da so zajeti podatki čim bolj natančni in hkrati pridobljeni s čim manjšo porabo energije. Udeleženci na delavnici so se seznanili z osnovnimi postavkami mobilnega zaznavanja v Androidu. Na uvodnem predavanju, so spoznali možnosti, ki jih ponuja pametni telefon kot senzor ter kakšni so izzivi in najboljše prakse pri "mobilnem zaznavanju". V osrednjem delu sta se predavatelja osredotočila na obravnavo enega najpogosteje uporabljenih načinov zaznavanja, tj. zaznavanje lokacije in skozi dvourno praktično demonstracijo in z on-line instrukcijami udeležence naučili, kako učinkovito zgraditi lokacijske storitve v Androidu s programskim jezikom Kotlin.
Predavatelja / instruktorja:
doc. dr. Veljko Pejović, raziskovalec in predavatelj na FRI, Univerza v Ljubljani, Laboratorij za računalniške komunikacije in sodelavec IJS ter
dr. David Jelenc, raziskovalec in asistent na FRI, Univerza v Ljubljani, Laboratorij za e-medije.


Program delavnice.

Gradivo predstavljeno na delavnici:

Predpriprava za izvedbo praktičnega dela.
Navodila za izdelavo mobilne aplikacije za lokacijsko storitev.
Posnetek strokovnega dela delavnice.

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.