Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Načrtovanje strojne opreme in vgradnih sistemov z vezji FPGA

Spletna delavnica, 20. 10. 2021, 12:30 - 16:30 (CEST)


Na delavnici je bilo uporabljeno načrtovalsko okolje Xilinx Vivado, primeri pa so bili izvedeni na prototipnih vezjih Zedboard, ki vsebujejo FPGA vezja Xilinx Zynq. Udeleženci se seznanili s postopkom snovanja strojne opreme v jezikih HDL in se naučili kako jo simulirati, testirati in razhroščevati.

Program.

Predstavljeno strokovno gradivo:
Predstavitev strokovnega dela.
Povezava do vsebin na GitLab (predstavljeni primeri).
Posnetek strokovnega dela delavnice.

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.