Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Kreativne mednarodne sinergije, sodelovalno gospodarstvo in uporaba spletnih platform

Konference za mala in srednje velika podjetja, raziskovalce ter akterje sodelovalnega gospodarstva.

Konferenca je potekala v petek, 15. junija 2018, od 09:00 do 13:00, na Institutu "Jožef Stefan". Dogodek je združil predstavnike raziskovalnih organizacij, malih in srednje velikih podjetij, kreativnih grozdov, in sodelovalnega gospodarstva. Udeleženci so se lahko spoznali in poiskali možnosti za raziskovalna in poslovna partnerstva. Udeležencem smo predstavili vseevropsko mrežo kompetenčnih centrov na področju CLEC in možnosti za koriščenje spodbud v okviru projketa TETRAMAX.

Program konference

Utrinki s konference

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.