Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Delavnica: Kako do nepovratnih sredstev za projekte na odprtih klicih TETRAMAX

je namenjena podjetjem, ki iščejo možnosti za manj tvegan dostop do sodobnih računalniških tehnologij, s katerimi bi inovirala ali izboljšala izdelke oz. storitve ali prilagodila poslovni model digitalni dobi. Predstavljene bodo možnosti za pridobitev sredstev na odprtih klicih TETRAMAX in posredniški portal za iskanje povezav ter prenos tehnologij prek evropske mreže kompetenčnih centrov. Udeleženci se bodo srečali s predstavniki slovenskih podjetij, ki so na prejšnjih klicih uspeli dobiti sredstva za izvedbo svojih pilotnih projektov in pridobili informacije o njihovih izkušnjah.

Program

Prijava

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.