Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Izobraževalni tečaj

Uvod v programiranje v Androidu

je udeležencem podal osnovna znanja za programiranje v Androidu - najbolj razširjenem operativnem sistemu za pametne telefone. Delavnica je bila namenjena MSP in drugim partnerjem mreže lokalnega ekosistema TETRAMAX v Sloveniji. Pri organizaciji dogodka smo sodelovali Odsek za računalniške sisteme na Institutu »Jožef Stefan«, ki je partner na projektu TETRAMAX, Center SRIP PMiS in Center SRIP ToP. Za sodelovanje s CPMiS in CToP smo se odločili ker skupen nastop vseh treh centrov prispeva k boljši obveščenosti in posledično večjem številu zainteresiranih podjetij ter nenazadnje boljšem izkoriščanju spodbud TETRAMAX v Sloveniji. S tem namenom smo pred začetkom strokovnega dela udeležencem predstavili tudi projekt TETRAMAX in spodbude (financiranje aplikativnih projektov), ki so jih prek TETRAMAX, kot kaskadnega partnerja v okviru FSTP financiranja EC, lahko deležna MSP.

Izobraževalni del dogodka je potekal v dveh delih. V prvem je doc. Veljko Pejović predstavil teoretične osnove in strukturo programa, v drugem 2,5-urnem praktičnem delu, ki ga je pripravil dr. David Jelenc, pa so ob individualni pomoči obeh predavateljev, udeleženci izdelali svojo prvo aplikacijo za pametne telefone.

Program

Navodila za izvedbo praktičnega dela

Prezentacije

Utrinki z dogodka

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.