Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Izobraževalni tečaj: Testiranje uporabnosti

Namen tečaja je bil približati udeležencem pomen pojma »uporabnosti«, prikazati zakaj je uporabnost potrebno testirati in kako se testiranje izvaja. Uvodoma so bili udeleženci seznanjeni s cilji in aktivnostmi na projektu TETRAMAX ter spodbudami, ki jih ponuja evropskim podjetjem. Program tečaja

Povzetek vsebine: Testiranje uporabnosti se izvaja pri uporabniško usmerjenem snovanju proizvoda in praviloma poteka v več fazah. Posamezna faza se lahko večkrat ponovi, pri čemer se pri zasnovi produkta upoštevajo pripombe uporabnikov. Testiranje/izboljševanje se na nivoju posamezne faze ponavlja toliko časa, dokler ne dosežemo zastavljenih ciljev.

Predavatelja, prof. Franc Novak in nekdanja sodelavka Odseka za računalniške sisteme, Špela Poklukar, sta udeležencem tečaja predstavila teoretične osnove in podala praktične napotke za izvedbo vseh faz testiranja, od raziskovalne študije, ocenjevalnega in verifikacijskega testa do določitve metrike ovrednotenja rezultatov. Predstavila sta pripravo plana za izvedbo testiranja uporabnosti in podporne dokumentacije in na koncu pokazala konkreten primer iz prakse. V zaključni diskusiji sta z udeleženci delavnice delila svoje izkušnje.

Utrinki z dogodka

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.