Kompetenčni center za prilagojeno računanje z nizko porabo energije

Tetramax Logo

Vgrajeni sistemi z vezji FPGA

Spletna delavnica, 25. 11. 2020, 12:30 - 16:30 (CEST)


Na delavnici so se udeleženci seznanili z Xilinx-ovo družino Zynq vezij FPGA, ki ima vgrajene procesorje ARM. Vgrajeni procesor in obstoječe periferne naprave na prototipnih vezjih omogočajo hiter razvoj ogrodja vgradnega sistema. Programirljiva logika vezij FPGA pa omogoča razvoj in dodajanje namenskih strojnih jeder, kar pohitri obdelavo podatkov ter tudi zmanjša energijsko porabo vgrajenega sistema. Na konkretnem primeru je bilo prikazano snovanje osnovnih vgradnih sistemov, širitev z dodajanjem perifernih naprav, razvoj in vključitev namenskih jeder ter zasnova in razhroščevanje programske opreme. Predstavljeni primeri so bili izdelani z uporabo programske opreme Vivado proizvajalca Xilinx.
Predavatelj: doc. dr. Anton Biasizzo, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenija.

Program delavnice:
Vgrajeni sistemi z vezji FPGA.

Gradivo predstavljeno na delavnici:

Snovanje vgrajenih sistemov z vezji FPGA.
Posnetek z delavnice.

The TETRAMAX project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 761349.