Open platform for clinical nutrition
Acronym
OPKP
Type
research
Duration
2009 - 2010
Content
Osnovni cilj projekta OPKP je razviti odprto platformo za izvajanje e-vsebin in e-storitev na področju prehranske obravnave kroničnih bolnikov in bolnikov s posebnimi prehranskimi potrebami. V projektu bomo raziskali tehnološke in uporabniške zahteve po lastnostih tovrstne platforme. Načrtovali bomo modularno programsko ogrodje za podajanje e-vsebin bolnikom, e-izobraževanje zdravstvenega osebja, e-storitve presejanja in prehranske obravnave bolnikov (ang. nutritional screening and assessment) ter povezavo platforme OPKP z informacijsko platformo EuroFIR (European Food Information Resource Network). Le-ta povezuje informacijske sisteme za delo s podatki o sestavi živil 49 držav članic. Osnovni poudarek bo na definiciji enotnih programskih vmesnikov za integracijo e-izobraževanja, e-storitev in povezave z zunanjo informacijsko platformo. Hkrati želimo zagotoviti visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti platforme, kar je še posebej pomembno pri implementaciji zdravstvenih sistemov. Pomembna je tudi zahteva po razširljivosti platforme v prihodnosti, saj predvidevamo uporabnost platforme na več področjih v zdravstvu in izobraževanju. Izvedli bomo predkonkurenčno raziskavo učinkovitosti razvojnih modulov platforme OPKP na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) in v Pediatrični kliniki Ljubljana (PK).
Funding
ESS