Smernice zdravega prehranjevanja za delavce v delovnih organizacijah
Authors
D. Pokorn, J. Maučec Zakotnik, M. Močnik-Bučar, B. Koroušić-Seljak
Publication
XX. dnevi medicine športa Slovenije Zdravje
Celje, Slovenija, 1-2 December, 2006
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard