Algoritem postopnega približevanja
Authors
G. Papa, T. Kuralt
Publication
Petnajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2006
Portorož, Slovenija, 25-27 September, 2006
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard