Reševanje linearnega sistema enačb v enodimenzionalnih sistoličnih poljih
Authors
G. Papa, J. Šilc, P. Blaznik, M. Zajc
Publication
Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK-98
Portorož, Slovenia, 24-26 September, 1998
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard