Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah : (od prvega leta starosti naprej), 1. izdaja
Authors
Cirila HLASTAN-RIBIČ, Jožica MAUČEC ZAKOTNIK, Barbara KOROUŠIĆ-SELJAK, Dražigost POKORN
Publication
Ministrstvo za zdravje RS, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008,
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard