Robot Vision Accuracy Estimation
Authors
D. Torkar, G. Papa
Publication
Electrotechnical Review, 2009, 76(1-2): 25-30
Abstract
Umerjeno povratnozančno vodenje industrijskih robotov v trirazsežnem(3D) prostoru še ni popolnoma zaživelo v industrijskih aplikacijah. Za to obstaja več razlogov, med katerimi posebej omenjamo nepoznavanje in zato nezaupanje v tehnološke zmožnosti vizualnih sistemov vodenja. Natančnost in ponovljivost sta pomembna parametra pri načrtovanju vsakega dela z robotom, zato v tem članku predlagamo postopek za določitev natančnosti sistema robotskega stereovida v dvo- in trirazsežnem prostoru in predstavimo rezultate.
BIBTEX copied to Clipboard