Prehranske tabele na spletu
Authors
Barbara Koroušić Seljak
Publication
Kemija v šoli in družbi, 2009, 21(3): 30-33
Abstract
Prehranske tabele so pomemben vir podatkov o sestavi živil. V prispevku opisujemo možnost dostopa do prehranskih tabel preko javno dostopne spletne aplikacije Optijed, ki smo jo razvili za potrebe načrtovanja prehrane. Optijed omogoča pregledovanje in uporabo osnovnih podatkov iz nacionalne tabele za meso in mesne izdelke, kot tudi iz evropske in ameriške zbirke.
BIBTEX copied to Clipboard