Primer sodobnega informacijskega sistema za načrtovanje prehrane
Authors
Barbara Koroušić Seljak
Publication
2nd International Scientific Conference New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnership New trends in contemporary nursing 2009
Ljubljana, 17.-18. september, 2009
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard