Vpliv nelinearnosti komponent na oscilacijsko preizkusno strukturo SC filtrov
Authors
Uroš Kač
Publication
Informacije MIDEM, 2010, 40(2): 131-134
Abstract
Večina objavljenih prispevkov s področja oscilacijskega preizkusa je bila usmerjena v razvoj preizkusnih struktur in študij načinov preoblikovanja preizkušanega vezja v oscilator, malo pozornosti pa je bilo doslej posvečeno merilni točnosti samega preizkusa. V tem delu obravnavamo vpliv nelinearnosti komponent splošne Fleischer-Lakerjeva SC stopnje drugega reda na napako merilne metode in nakažemo možnosti za njeno zmanjšanje.
BIBTEX copied to Clipboard