Kaheksija pri bolnikih z rakom = Cancer cachexia
Authors
ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, MREVLJE, Živa, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, KOGOVŠEK, Katja, ZAKOTNIK, Branko, TAKAČ, Iztok, HORVAT, Matjaž, DOVŠAK, Tadej, DIDANOVIČ, Vojislav, KANSKY, Andrej, ČERVEK, Jožica, VELENIK, Vaneja, ANDERLUH, Franc, KERIN-POVŠIČ, Milena, SEVER, Matjaž, STROJAN, Primož, ŠTABUC, Borut, UNK, Mojca, BENEDIK, Jernej, BRECELJ, Erik, PINTAR, Tadeja, KOMPAN, Lidija, NOVAK, Marko, PETRICA, Laura, MLAKAR-MASTNAK, Denis, AVRAMOVIĆ BRUMEN, Brigita, PEKLAJ, Eva, JANKOVIČ, Rajmonda, JELENKO, Urška, ROTNER, Edita, ĐUKIĆ, Sanja, TAVČAR, Petra
Publication
Zdravniški vestnik, 2013, 82(3): 133-141
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard