Razpoložljivost natrija v kupljenih živilskih proizvodih v Sloveniji v obdobju 2000-2009 = Sodium availability in purchased foods in Slovenia 2000-2009
Authors
BLAZNIK, Urška, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, POLIČNIK, Rok, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, HLASTAN-RIBIČ, Cirila
Publication
Slovenski dan dietetike: prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 25. oktober 2012 SLOVENSKI DAN DIETETIKE 2012
Koper, , 2012
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard