Slovenska baza o sestavi živil: novi podatki o sestavi živil rastlinskega izvora
Authors
KOROŠEC, Mojca, BERTONCELJ, Jasna, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, GOLOB, Terezija
Publication
Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 2. mednarodne strokovne konference, 16.-17. november 2012, Ljubljana, Slovenija Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu 2012
Ljubljana, , 2012
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard