Analiza in izboljšava spletne strani odprte platforme za klinično prehrano
Authors
NOVAK, Peter, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, NOVAK, Franc
Publication
Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8.-12. oktober 2012, Ljubljana IS 2012
Ljubljana, , 2012
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard