Slovenska priporočila za obravnavo kaheksije pri bolnikih z rakom, Kaheksija pri bolnikih z rakom.
Authors
ROTOVNIK-KOZJEK, N., MREVLJE, Ž., KOROUŠIĆ SELJAK, B., KOGOVŠEK, K., ZAKOTNIK, B., TAKAČ, I., HORVAT, M., DOVŠAK, T., DIDANOVIČ, V., KANSKY, A., ČERVEK, J., VELENIK, V., ANDERLUH, F., KERIN, M., SEVER, M., STROJAN, P., ŠTABUC, B., UNK, M., BENEDIK, J., BRECELJ, E., PINTAR, T., KOMPAN, L., NOVAK, M., PETRICA, L., MLAKAR-MASTNAK, D., AVRAMOVIĆ BRUMEN, B., PEKLAJ, E., JANKOVIČ, R., JELENKO, U., ROTNER, E., ĐUKIĆ, S., TAVČAR, P.
Publication
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva 2012
Ljubljana, , 2012
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard