Pobuda za oceno klinične uporabnosti mobilne aplikacije Nutri v povezavi z žepno tehnico Libra
Authors
M. Piletič, I. Sedej, B. Koroušić Seljak
Publication
SPS delavnica EM-zdravje: zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba, zvezek G IS 2015
Ljubljana, 6.10.2015, 2015
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard