Pametno urejanje prometa in prostorsko načrtovanje
Authors
G. Papa, P. Korošec, V. Vukašinović
Publication
SPS delavnica Pametna mesta in skupnosti kot razvojna priložnost Slovenije: zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2015
Ljubljana, Slovenia, 12 October, 2015
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard