Optimizacija geometrije profila letalskega krila
Authors
S. Beltram, G. Papa
Publication
Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016
Portorož, Slovenia, 19-21 September, 2016
Abstract
BIBTEX copied to Clipboard